What is the best time to publish? Now!

You have the perfect blog. Backed up by that European law that is about to pass, that scientific article about to be published or your own website about to be launched. And so you wait till that external backup story goes live. But is that smart to do? What is the best time to publish?

*For Dutch scroll down*

Could have shown

Days, weeks, months go by. Days, weeks, months you could have shown your knowledge. Could have shown that you are the expert in your field – that you are thé person to go to. But yeah, you wait.

Proactive or reactive

And then finally the moment is there… and you get snowed under all those others that react as well. You just went from expert to follower. From proactive to reactive. Depending on others instead of yourself. Instead of showing your knowledge before, during and after, you only show your knowledge after that external factor went live.

Consequence:

 1. You missed the opportunity to create momentum.
 2. Thus the chance for much more exposure.
 3. Less attention (if they even notice you at all).
 4. People don’t see you as a leading expert anymore, but rather someone who reacts instead of coming with insights by themselves.
Best time to publish

Deadly. If you want to show people you are the expert to go to, you should be leading in your field. By proactively publishing things, giving your opinion, showing your knowledge. Before everybody else.

By publishing proactively:

 • You create (your own) momentum.
 • You’ll be remembered: being more visible you’ll get noticed more.
 • You show you are the expert, the leader in your field. Instead of a reactive follower.
Waiting for your website to go live?

Are you waiting to post that blog about your new product till your website or sales page is ready? Same problem: you wait. But you can show so much more, tell so much more when your website is ready?

Why wait till then? If you before the official launch already vlog about it, show your production process, talk about the benefits of your new product, you give people the opportunity to:

 1. Notice you (something has to come by 7 times before it sticks)
 2. Thus get enthusiastic.
 3. Thus look forward to it. That’s a whole different ballgame than when something just drops out of the sky!
Example

In a few months your new red velvet shoe will come on the market. You can wait to enthusiastically blog about it when it is finally for sale. But what would happen if you beforehand blog about your design process, show the ‘birth’ of your new shoe in pictures, tell why people would want this shoe? Instead of keeping your followers in the dark, not post anything because you are so busy and thus disappear from people’s news feed, you could post constantly about what’s coming and thus keep your customers in the loop and make them enthusiastic about your… their new shoes!

So, post that brilliant blog, those great tips, that sneak peak of your new product or service!

Happy communicating ✏️🧡 Nadine

 

De beste tijd om je artikel te posten? Nu!

Je hebt de perfecte blog klaarliggen. Die perfect wordt ondersteund door die Europese wet die er straks ligt, datwetenschappelijke artikel dat straks wordt gepubliceerd of je eigen website (als die perfect is). En dus wacht je tot het perfecte moment daar is.

Had kunnen laten zien

En laat je dagen, weken, maanden voorbijgaan. Dagen, weken, maanden waarop je de wereld je kennis had kunnen laten zien. Had kunnen laten zien dat jij een expert bent op jouw vakgebied – dat jij dé persoon bent om naar toe te gaan. Maar ja, je wacht even.

Proactief of reactief

En dan is het moment daar… en sneeuw je onder in al die anderen die dan gaan roeptoeteren. Je bent van expert zojuist naar volger gegaan. Van proactief naar reactief. Afhankelijk van anderen ipv jezelf. In plaats van voor, tijdens en na die externe factor je kennis te laten zien, doe je dat dus alleen nog maar na.

Gevolg:

 1. Je mist de kans momentum te creëren,
 2. En dus de kans op veel meer exposure
 3. Minder aandacht (als je al opvat)
 4. Én mensen zien je niet meer als een leidende expert, maar als iemand die reageert in plaats van zelf met inzichten te komen.
Laat zien

Dodelijk. Als je wilt laten zien dat jij de expert bent waar mensen mee in zee moeten gaan, moet je natuurlijk wel laten zien dat jij leidend bent in je vakgebied. Door proactief dingen te publiceren en jouw mening, jouw kennis te verkondigen. Vóórdat de menigte dat doet.

Beste moment om te publiceren? Nu! Wacht nooit op een ander om je podium te pakken.

Met proactief publiceren:

 • Creëer je (eigen) momentum.
 • Word je beter onthouden: je bent meer zichtbaarheid en valt dus meer op.
 • Kom je over als een expert, als een leider op jouw vakgebied. In plaats van een reactieve volger.
Eerst website?

Zit je te wachten met je blog over je nieuwe product totdat je website of salespage klaar is? Zelfde probleem: je wacht. Maar je kan mensen zoveel meer laten zien, zoveel meer vertellen als je website klaar is?

Waarom zou je daarop wachten? Als je voor je officiële launch er al over vlogt, je productieproces laat zien en over de voordelen vertelt van je nieuwe product, geef je mensen de kans:

 1. Het te zien (iets moet 7 keer voorbijkomen voordat iets blijft hangen bij mensen).
 2. Er dus enthousiast over te raken.
 3. Er naar uit te kijken. Dat is nog eens wat anders dan dat er plompverloren iets uit de lucht komt vallen.
Voorbeeldje

Over een paar maanden komt je nieuwe fluweel rode schoen op de markt. Nou kun je wachten met daarover enthousiast publiceren als ie te koop is. Maar wat zou er gebeuren als je blogt over je ontwerpproces, de geboorte van je nieuwe schoen in foto’s laat zien, vertelt waarom je deze schoen móet hebben? In plaats van dat je volgers al maanden niks van je te horen krijgen omdat je zo druk bent (en je dus uit het news feed verdwijnt), blijf je door je constante posts in de newsfeed en houd je je klanten op de hoogte, maak je ze enthousiast over jouw… hun nieuwe schoenen!

Dus publiceren die briljante blog, die geweldige tips, die sneakpeak van je nieuwe product of service!

Happy communicating ✏️🧡 Nadine